top of page

Terapia Rodzinna- pierwsze spotkanie

Spotkanie ze wszystkimi członkami rodziny.

  • 1 godz 30 min
  • 150 US dollars
  • West Irving Park Road

Opis usługi

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. W swojej pracy czerpię z doświadczenia, osiągnięć i założeń znanej psychoterapeutki rodzinnej Virginii Satir, która uważała, że rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi „sojusznikami” i „ekspertami” stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.


Dane kontaktowe

  • 1325 West Irving Park Road, Bensenville, IL, USA

    + 1 312 566 8026

    barauskas@gmail.com


bottom of page